banner1

תקני משרד התחבורה

תרמיל עזרה ראשונה המותאם לאופנועים. מכיל מגוון פריטים לטיפול בפציעות שטח.
רשימת הציוד לרכב להובלת חומרים מסוכנים. עפ"י משרד התחבורה
רשימת ציוד העזרה ראשונה לכלי שייט 1,2,3. המפרט לפי חוזר משרד התחבורה
המפרט לפי חוזר משרד התחבורה, לתיק עצמו (לא תקן מלא)
רשימת ציוד העזרה ראשונה לאוטובוס ציבורי. המפרט לפי חוזר משרד התחבורה
רשימת ציוד העזרה ראשונה לרכב ציבורי. המפרט לפי חוזר משרד התחבורה
 
סה"כ: 7