banner1

תקני משרד הפנים

התקן המלא לציוד בבריכות שחייה וחופי רחצה. התקן לפי חוזר משרד הפנים.
תוכן תכולת תרמיל עזרה הראשונה לעמדת המציל עפ"י התקנות
 
סה"כ: 2