banner1

מחלקת הדרכה

קורס עזרה ראשונה בסיסי המקנה מיומנות בהחייאת מבוגר
קורס עזרה ראשונה בסיסי המקנה מיומנות בהחייאת מבוגר וילד. כמו כן נלמד טיפול בפציעות מסכנות חיים
קורס עזרה ראשונה בסיסי המקנה מיומנות בהחייאת מבוגר, ילד ותינוק. כמו כן נלמד טיפול בפציעות מסכנות חיים
קורס עזרה ראשונה מקיף המקנה מיומנות עזרה ראשונה בכל המחלות והפציעות
קורס עזרה ראשונה מקיף ביותר המקנה מיומנות עזרה ראשונה בכל המחלות והפציעות בהן עלולים להיתקל.
קורס עזרה ראשונה בסיסי המקנה מיומנות בהחייאת ילד + תינוק. כמו כן נלמד טיפול במצבי חירום שונים בתינוקות וילדים
 
סה"כ: 7