banner1

תקני משרד החינוך

תיק עזרה ראשונה לשעת חרום לפי תקני פיקוד העורף. התיק מגיע סגור והרמטי, ומיועד להנחה במקלט.
חוזר מנכ"ל משרד החינוך התרבות והספורט / 2016
התרמיל הינו תרמיל גב נפרש על פי דרישת התקן. תכולת התרמיל מעודכנת לתקן האחרון של חוזר המנכ"ל,
תרמיל עזרה ראשונה לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך. התרמיל הינו תרמיל גב נפרש גדול על פי דרישת התקן.
לינק לאתר משרד החינוך
תיק עזרה ראשונה לשעת חרום לפי תקני פיקוד העורף. התיק מגיע סגור והרמטי, ומיועד להנחה במקלט.
תרמיל מגיש עזרה ראשונה לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך. התרמיל הינו תרמיל גב נפרש על פי דרישת התקן.
תיק עזרה ראשונה לשעת חרום לפי תקני פיקוד העורף. התיק מגיע סגור והרמטי, ומיועד להנחה במקלט.
 
סה"כ: 8