banner1

תחבושות

תחבושת של First Care Product , היא תחבושת בעלת טכנולוגיה יחודית המעניקה לחץ ישיר ועקיף על מקור הדימום ובנוסף מספקת לו הגנה מפני הסביבה החיצונית.
היא תחבושת בעלת טכנולוגיה יחודית המעניקה לחץ ישיר ועקיף על מקור הדימום ובנוסף מספקת לו הגנה מפני הסביבה החיצונית. התחבושת הינה קונסלידציה של מספר מוצרים אשר מספקים את כל צרכי החבישה.
תחבושת של First Care Product , היא תחבושת בעלת טכנולוגיה יחודית המעניקה לחץ ישיר ועקיף על מקור הדימום ובנוסף מספקת לו הגנה מפני הסביבה החיצונית.
תחבושת של First Care Product , היא תחבושת בעלת טכנולוגיה יחודית המעניקה לחץ ישיר ועקיף על מקור הדימום ובנוסף מספקת לו הגנה מפני הסביבה החיצונית. התחבושת הינה קונסלידציה של מספר מוצרים אשר מספקים את כל צרכי החבישה
התחבושת סטרילית ספוגה בחומר קאולין – חומר אשר בה במגע עם הדם ומזרז את תהליך הקרישה
תחבושת של First Care Product , היא תחבושת בעלת טכנולוגיה יחודית המעניקה לחץ ישיר ועקיף על מקור הדימום ובנוסף מספקת לו הגנה מפני הסביבה החיצונית. התחבושת הינה קונסלידציה של מספר מוצרים אשר מספקים את כל צרכי החבישה
בסרטון זה תראו את סוגי התחבושות השונים, ואת אופן השימוש בהם
תחבושת זו עוצבה לעצירת דימומים היכולים להתרחש בבית, בעבודה בטיולים וכיו"ב.
 
סה"כ: 8