banner1

שרוולים מונעי רטיבות

שרוול המונע הירטבות של גבס ו/או תחבושת מבית Medic Spa. מדיפק הינו שרוול רב פעמי המאפשר רחצה ושמירה על מקום הפגיעה יבש. מדיפק אינו מכיל לטקס.
שרוול המונע הירטבות של גבס ו/או תחבושת מבית Medic Spa. מדיפק הינו שרוול רב פעמי המאפשר רחצה ושמירה על מקום הפגיעה יבש. מדיפק אינו מכיל לטקס.
שרוול המונע הירטבות של גבס ו/או תחבושת מבית Medic Spa. מדיפק הינו שרוול רב פעמי המאפשר רחצה ושמירה על מקום הפגיעה יבש. מדיפק אינו מכיל לטקס.
שרוול המונע הירטבות של גבס ו/או תחבושת מבית Medic Spa. מדיפק הינו שרוול רב פעמי המאפשר רחצה ושמירה על מקום הפגיעה יבש. מדיפק אינו מכיל לטקס
 
סה"כ: 4