banner1

עבר בכנסת: מכשירי החייאה
במקומות ציבוריים

עבר בכנסת: מכשירי החייאה יוצבו במקומות ציבוריים
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שלישית את חובת הצבת מכשיר הדפיברילטור בכל מוסדות החינוך בישראל. עד כה חייב החוק להציב את מכשיר ההחייאה במוסדות ציבוריים עם 500 איש ומעלה. כך מבצעים את ההחייאה באמצעות המכשיר.
 
סה"כ: 2