banner1

ציוד משלים לחיטוי

לבקבוק המקורי של 500 מ"ל
פתרון ייחודי: מתקן הקיר ניתן לשליפה מהירה באמצעות לחצן לצרכי ניקוי כולל רצועת אבטחה – כנגד גניבה
פתרון ייחודי: מתקן הקיר ניתן לשליפה מהירה באמצעות לחצן לצרכי ניקוי כולל רצועת אבטחה – כנגד גניבה
 
סה"כ: 4