banner1

דיספנסרים

דיספנסרים במגוון צבעים
כל ליטר מספק בממוצע כ 3333 התזות קצף על בסיס אלכוהול לניקוי ידיים מקצועי. יעיל ביותר, מכיל חומר מלחח, אינו מכיל חומרי בישום או צבע. שימוש ללא מים לקטל רוב המזהמים המצויים בתוך 15 שניות בלבד. מעולה לשימוש במקומות עבודה כלליים לצמצום הפצת מזהמים, בס
כל ליטר מספק בממוצע כ 3333 התזות קצף על בסיס אלכוהול לניקוי ידיים מקצועי. יעיל ביותר, מכיל חומר מלחח, אינו מכיל חומרי בישום או צבע. שימוש ללא מים לקטל רוב המזהמים המצויים בתוך 15 שניות בלבד. מעולה לשימוש במקומות עבודה כלליים לצמצום הפצת מזהמים, בס
 
סה"כ: 3