banner1

תקני משרד התחבורה > תקני כלי שיט מסוגים שונים

תקני כלי שיט מסוגים שונים

רשימת ציוד העזרה ראשונה לכלי שייט 1,2,3.
המפרט לפי חוזר משרד התחבורה

בהתאם לתקן משרד התחבורה המחלקה לכלי שיט קטנים 

ערכת עזרה ראשונה דגם 3  ערכת ספינה – מבוסס על ערכת תרמיל גב לע"ר/חובש של מד"א 

 

שם פריט כמות
סד פלסטי ליד 1 יח’
מספרים פלסטיק לחבישה 1 יח’
חוסם עורקים  2.00 מטר 2 יח’
אגד גזה 7.5*7.5 10 יח’
אגד מדבק 10 יח’
פלסטר נייר "1 1 יח’
גזה וזלין במעטפה 1 יח’
פד גזה סטרילי 7.5*7.5 20 יח’
פד אלכוהול לחיטוי העור 10 יח’
פולידין תמיסה 20 מ"ל 1 יח’
תחבושת שדה אישית 8 יח’
תחבושת שדה בינונית 2 יח’
תחבושת לכוייות 1 יח’
משולש בד לקיבוע 10 יח’
סיכות ביטחון        10 יח’
צמר גפן רפואי 100 גרם 1 יח’
משחת פולידין 20 גרם 1 יח’
תמיסת סביעור 100 מ"ל 1 יח’
פנצטה חד פעמית מפלסטיק 1 יח’
כפפה לטקס לא סטרילי 4 יח’
מסכה להנשמה חד פעמית 1 יח’
ספר עזרה ראשונה 1 יח’
שמיכת צמר 1.00*1.80 1 יח’
תרמיל גב גדול ממודר + כיסים 1 יח’

 


ערכת עזרה ראשונה דגם 2  ערכה לסירת נוסעים בשכר וספינות פרטיות במימי חופין –

 

מבוססת על ערכת תרמיל חובש תקן מד"א.

 

שם פריט כמות
סד פלסטי ליד 1 יח’
מספרים פלסטיק לחבישה 1 יח’
חוסם עורקים  2.00 מטר 2 יח’
אגד גזה 7.5*7.5 10 יח’
אגד מדבק 10 יח’
פלסטר נייר "1 1 יח’
גזה וזלין במעטפה 1 יח’
פד גזה סטרילי 7.5*7.5 20 יח’
פד אלכוהול לחיטוי העור 10 יח’
פולידין תמיסה 20 מ"ל 1 יח’
תחבושת שדה אישית 8 יח’
תחבושת שדה בינונית 2 יח’
תחבושת לכוייות 1 יח’
משולש בד לקיבוע 10 יח’
סיכות ביטחון        10 יח’
צמר גפן רפואי 100 גרם 1 יח’
משחת פולידין 20 גרם 1 יח’
תמיסת סביעור 100 מ"ל 1 יח’
פנצטה חד פעמית מפלסטיק 1 יח’
כפפה לטקס לא סטרילי 4 יח’
מסכה להנשמה חד פעמית 1 יח’
תרמיל גב גדול ממודר + כיסים 1יח’

 

ערכת עזרה ראשונה דגם 1  ערכת סירה – מבוסס על ערכת תיק עזרה ראשונה בינוני  של מד"א 

 

שם פריט כמות
מספרים פלסטיק לחבישה 1 יח’
חוסם עורקים  2.00 מטר 1 יח’
אגד גזה 7.5*7.5 10 יח’
אגד מדבק 10 יח’
פלסטר נייר "1 1 יח’
גזה וזלין במעטפה 1 יח’
פד גזה סטרילי 7.5*7.5 10 יח’
פד אלכוהול לחיטוי העור 10 יח’
פולידין תמיסה 20 מ"ל 1 יח’
תחבושת שדה אישית 4 יח’
תחבושת שדה בינונית 1 יח’
משולש בד לקיבוע 6 יח’
סיכות ביטחון        6 יח’
צמר גפן רפואי 100 גרם 1 יח’
משחת פולידין 20 גרם 1 יח’
תמיסת סביעור 100 מ"ל 1 יח’
פנצטה חד פעמית מפלסטיק 1 יח’
כפפה לטקס לא סטרילי 4 יח’
מסכה להנשמה חד פעמית 1 יח’
תיק עזרה ראשונה 1 יח’