banner1

תקני משרד התחבורה > תיק עזרה ראשונה תקן משרד התחבורה

תיק עזרה ראשונה תקן משרד התחבורה

רשימת ציוד העזרה ראשונה לרכב.
המפרט לפי חוזר משרד התחבורה

תיק עזרה ראשונה תקן משרד התחבורה  

שם הפריט כמות
תחבושת אישית 1
משולש לקיבוע 2
אגד מדבק 10 יח’ 1
פד סטרילי 7.5*7.5 5
אגד לחבישה 7 ס"מ 3
מספרים לחבישה 1
תיק עזרה ראשונה