banner1

תקני משרד התחבורה > תקן תרמיל ע"ר לרכב מוביל חומ"ס

תקן תרמיל ע"ר לרכב מוביל חומ"ס

רשימת ציוד העזרה ראשונה לרכב להובלת חומרים מסוכנים.
המפרט לפי חוזר משרד התחבורה

תקן תרמיל ע"ר לרכב מוביל חמ"ס 

                   שם הפריט

 

    כמות
פד גזה סטרילי 7.5*7.5  ס"מ 10 יח’
אגד גזה 10 ס"מ 4 יח’
פלסטריות   10 יח’
כפפות בדיקה לטקס  3 זוגות
פד פדיזון 1 יח’
מסכת הנשמה  LMFS 1 יח’
תחבושת אישית  3 יח’
משולש לקיבוע  +  2 סיכות 6 יח’
תמיסת יוד 1 יח’
מספריים לחבישה 1 יח’
סטיק לייק 1 יח’
תרמיל ע"ר  ריק 1 יח’

לקוח נכבד: על תיק ה לעבור ריענון כל 12 חודש על – מנת לוודא חוסרים
ותאריכי תפוגה. 

מק"ט:A5318