banner1

תקני משרד התחבורה > תקן לאוטובוס ציבורי

תקן לאוטובוס ציבורי

רשימת ציוד העזרה ראשונה לאוטובוס ציבורי.
המפרט לפי חוזר משרד התחבורה

                שם הפריט כמות
תחבושת אישית תקנית 8 יחידות
תחבושת בינונית תקנית 2 יחידות
תחבושת בטן תקנית 1 יחידה
משולש לקיבוע + סיכות 10 יחידות
פד לכוויות 10*10 ס"מ ג'ל 1 יחידה
חוסם עורקים סיליקון 1 יחידה
פד גזה סטרילי  7.5*7.5 ס"מ 10 יחידות
פד לכוויות וזלין 1 יחידה
מספריים לחבישה 1 יחידה
תרמיל ע"ר בינוני ריק 1 יחידה
מק"ט:A5317