banner1

תקני משרד התחבורה > תרמיל ע"ר לרכב ציבורי - תקן ג

תרמיל ע"ר לרכב ציבורי - תקן ג

רשימת ציוד העזרה ראשונה לרכב ציבורי.
המפרט לפי חוזר משרד התחבורה

תקן בינעירוני 

                           שם הפריט כמות
תחבושת אישית תיקנית 8
משולש בד לקיבוע + סיכות ביטחון 10
תחבושת בינונית 2
חוסם עורקים סיליקון 2 מטר 1
פד גזה סטרילי 7.5 ס"מ 10
אגד גזה לחבישה סטרילי 7 ס"מ 10
פד פדיזון לכוויות 2
תמיסת פולידין  20 CC 1
מספריים לחבישה 1
תרמיל ע"ר  3 תאים 1