banner1

מחלקת הדרכה > קורס עזרה ראשונה - 4 שעות מבוגר

קורס עזרה ראשונה - 4 שעות מבוגר

 

קורס 4 שעות – החייאת מבוגר

 

מטרת הקורס

קורס עזרה ראשונה בסיסי המקנה מיומנות בהחייאת מבוגר

אוכלוסיית יעד

כולם

מספר חניכים

עד 25

משך הקורס

פגישה אחת בת 4 שעות

 

מס'

חומר נלמד

משך השיעור בשעות

1

מבוא:

- שיחת פתיחה

- מבוא לעזרה ראשונה

הבנת תפקוד המערכות החיוניות בגוף, הקשר ביניהן וזיהוי מצב חירום המצריך עזרה ראשונה

- מדידת דופק

1

2

החייאה 1:

- החייאת חולה מבוגר ע"י מטפל אחד/שני מטפלים (עיוני)

- החייאת חולה מבוגר + חנק מגוף זר (מעשי)

2

4

מצבי חירום:

- מצבי חוסר הכרה

הרעלות ושאיפת גזים, טביעה, התחשמלות

1