banner1

מחלקת הדרכה > קורסי עזרה ראשונה - מבוא

קורסי עזרה ראשונה - מבוא

חברת ממרם מעבירה את הקורסים הבאים:

הקורסים הנלמדים הינם:

קורס 60 - קורס ע"ר מתקדם
קורס 44 - קורס ע"ר
קורס 22 - קורס ע"ר בסיסי
קורס 10 - החייאה מבוגר, ילד ותינוק
קורס 4 - החייאת מבוגר
קורס 4 - החייאת תינוק


* צוות המדריכים הנו בוגר הדרכת קורסי חובשים בצבא ובעל ניסיון הדרכה עשיר. הקורסים מלווים בתרגול, בבות ההחייאה וציוד החבישה באיכות מעולה. בקבוצה עד 25 משתתפים ,אפשרות עד 15 מדריכים בו זמנית או חלוקה למס’ימים.

 

* הקורסים ניתנים בכל רחבי הארץ.