banner1

תקני משרד העבודה > תקני משרד העבודה לפי כמות עובדים

תקני משרד העבודה לפי כמות עובדים

 

חלק א'
פריטים המיועדים למתקן 
לטיפול עצמי

עד 20  עד 50  עד 100  עד 150  מעל 150
ולכל 25 
נוספים 
אגדים לחבישה 5*5 ס"מ סטרילי  25  50  75 100  15 
איספלנית נייר 1.5 ס"מ
הכמות במטרים  
5
תמיסת סביעור לחיטוי
הכמות בסמ"ק  
25  50   100 150  25 
טבליות להרגעת כאבים   10  25   45 65  10 
 
 חלק ב’
פריטים המיועדים
לתיק עזרה ראשונה 
עד 20  עד 50  עד 100  עד 150 

 מעל 150
 ולכל 25
נוספים 

פד גזה סטרילית 7.5*7.5 ס"מ    20  30  40  25   25
איספלנית נייר 1.5 ס"מ- 1 מטר    4
איספלנית נייר -רוחב 2.5 ס"מ   10  15  20  25   25

  אגדים לחבישה-5 ס"מ ו-7 ס"מ 

10  15  20   20
תחבושת שדה אישית     5
משולשים לקיבוע    10  12   12
סיכות ביטחון    10  15   15
 טבליות להרגעת כאבים   10  15  20  25   25
תמיסת סביעור לחיטוי    25  50  75  100   100
חוסם עורקים    1
זוג מספרים    1
 

   חלק ג’
פריטים המיועדים לערכה ניידת 

לכל קבוצת שדה או יחידה ניידת                   

פד גזה סטרילית 7.5*7.5 ס"מ   20 
איספלנית נייר 1.5 ס"מ- 1 מטר 
איספלנית נייר -רוחב 2.5 ס"מ 
אגדים לחבישה-5 ס"מ ו-7 ס"מ  
תחבושת שדה אישית  
משולשים לקיבוע  
סיכות ביטחון  
טבליות להרגעת כאבים   10 
תמיסת סביעור לחיטוי   50