banner1

פלסטרים ודבקים > פלסטר מטר רץ

פלסטר מטר רץ

פלסטר באורך מטר על רוחב 6 ס"מ.
מגיע בחתיכה אחת, וניתן לחיתוך על
הגודל הדרוש לאיזור הפציעה.