banner1

חדר אחות > חדר אחות

חדר אחות

פרגוד 3 כנפיים + גלגלים גודל 1.80 מטר
עגלת טיפולים
מעמד חבישה לרגל
מיטת טיפולים לחדר אחות כולל מתקן נייר + מצבי הגבהת ראש