banner1

זיוודים מיוחדים > קאד 125

קאד 125

מוצר זה משמש לחילוץ ופינוי נפגעים
ממצבי חרום כגון: תאונות דרכים,
קריסת מבנים וכל מצב בו צריך לשמור
על קיבוע הנפגע