banner1

אלונוקות לוחות וקיבועים > סד מתקפל לקיבוע אברים

סד מתקפל לקיבוע אברים

סד מתקפל לקיבוע אברים רב פעמי.
מגיע בגדלים שונים לאברים שונים בגוף