banner1

תקני משרד החינוך > תיק עזרה ראשונה למקלט פרטי 32-64 מ"ר , 15-32 דירות

תיק עזרה ראשונה למקלט פרטי 32-64 מ"ר , 15-32 דירות

תיק עזרה ראשונה לשעת חרום לפי תקני פיקוד העורף.
התיק מגיע סגור והרמטי, ומיועד להנחה במקלט.

שם הפריט

כמות

תחבושת אישית

16 יח'

תחבושת בינונית

4 יח'

פדיזון פד לכוויות

4 יח'

משולש בד+ סיכות ביטחון

20 יח'

פד גזה סטרילי 7.5*7.5 ס"מ

40 יח'

סד לקיבוע

2 יח'

חוסם עורקים 2 מטר

2 יח'

פלסטר –אספילנית  מיקרופור  1"

2 יח'

אגד לחבישה 7 ס"מ

6 יח'

מספריים לחבישה

2 יח'

תיק  ע"ר 3 תאים ריק-מוגדל מקט 6911M

2 יח'

מק"ט:766-1-2