banner1

קיבועים > מקבע האגן המוביל תוצרת PYNG - קנדה מוצר מושלם

מקבע האגן המוביל תוצרת PYNG - קנדה מוצר מושלם

מקבע האגן המוביל  תוצרת  PYNG - קנדה  מוצר מושלם !!!

  • מושלם: הנדסת מוצר יחודית המבטיחה לחץ וייצוב מותאמים לאגן.
  • פשטות: הרכבה פשוטה ע"י מטפל יחיד.
  • התאמה: גודל אחד מתאים לכל הגדלים. אפשרות להגדלה באמצעות חיבור שתי יחידות ליחידה אחת מוגדלת.
  • תאימות: 100% שקיפות להקרנה ,רטנגן או MRI
  • בטיחות: LATEX FREE
  • מופיע באפליקציה צבאית (זית9 או אזרחית (כתום)

    מפרט טכני פה: http://www.mimrame.co.il/files/PDF/T-POD.pdf