banner1

בדיקות אלכוהול > בדיקת אלכוהול נשיפון

בדיקת אלכוהול נשיפון

בדיקות האלכוהול שלנו נמכרות בכל העולם כנשיפונים המתאימים ביותר
לבדיקה עצמית של רמת האלכוהול בדם.
הבדיקות עומדות בתנאים המחמירים של ה-FDA האמריקאי וה-NF הצרפתי
ורמת הדיוק מגיע ל 98% .
תוצאות מתקבלות תוך 2 דקות.