banner1

עזרים > שלטים / שלטי הכוונה לדפבירלטור

שלטים / שלטי הכוונה לדפבירלטור

על פי חוק חייב להיות שלט בסמוך לדפיברילטור,
ישנם מבחר שלטים על פי בקשת החוק