banner1

שרוולים מונעי רטיבות > מדיפק שרוול ליד

מדיפק שרוול ליד

שרוול המונע הירטבות של גבס ו/או תחבושת מבית Medic Spa. מדיפק הינו שרוול רב פעמי המאפשר רחצה ושמירה על מקום הפגיעה יבש.
מדיפק אינו מכיל לטקס