banner1

עבר בכנסת: מכשירי החייאה
במקומות ציבוריים > אושר: כל בית ספר יחויב בהצבת דפיברילטור

אושר: כל בית ספר יחויב בהצבת דפיברילטור

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שלישית את חובת הצבת מכשיר הדפיברילטור בכל מוסדות החינוך בישראל. עד כה חייב החוק להציב את מכשיר ההחייאה במוסדות ציבוריים עם 500 איש ומעלה. כך מבצעים את ההחייאה באמצעות המכשיר.


מכשיר החייאה גם בכל בית ספר: מליאת הכנסת אישרה בקריאה שלישית את הצעת החוק הקובעת כי בכל מוסדות החינוך יוצב מעתה מכשיר החייאה. עד כה קבע החוק כי יש להציב את מכשיר ההחייאה רק במקומות ציבוריים, ובהם בתי ספר, שמאלכסים 500 איש ומעלה.

 הצעת החוק של חברי הכנסת יעקב מרגי ואחמד טיבי קובעת כי בכל מוסד חינוך בישראל יוצבו מכשירי החייאה, ובהם מכשיר דפיברילטור חצי אוטומטי. מדובר במכשיר המאתר הפרעת קצב קטלנית מסוג "פרפור חדרים" או "טכיקרדיה חדרית", ומשגר באופן אוטומטי מכות חשמל. השימוש במכשיר אינו דורש נסיון, והוא כולל חיבור מהיר וקל של המטופל באמצעות הדבקת 2 מדבקות.


להמשך קריאת הכתבה מתוך YNET


https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5147905,00.html