banner1

מחלקת הדרכה > קורס עזרה ראשונה - 4 שעות תינוקות

קורס עזרה ראשונה - 4 שעות תינוקות

 

קורס 4 שעות – החייאת ילדים ותינוקות

 

מטרת הקורס

קורס עזרה ראשונה בסיסי המקנה מיומנות בהחייאת ילד + תינוק. כמו כן נלמד טיפול במצבי חירום שונים בתינוקות וילדים

אוכלוסיית יעד

הורים לילדים ותינוקות

מספר חניכים

עד 25

משך הקורס

פגישה אחת בת 4 שעות

 

מס'

חומר נלמד

משך השיעור בשעות

1

מבוא:

- שיחת פתיחה

- מבוא לעזרה ראשונה

הבנת תפקוד המערכות החיוניות בגוף, הקשר ביניהן וזיהוי מצב חירום המצריך עזרה ראשונה

- מדידת דופק לילדים ותינוקות

1

3

החייאה:

- החייאת חולה ילד + תינוק + חנק מגוף זר (עיוני)

- החייאת חולה ילד + תינוק + חנק מגוף זר (מעשי)

1.5

4

מצבי חירום:

- מצבי חוסר הכרה

הרעלות ושאיפת גזים, טביעה, התחשמלות, חנק, תסמונת המוות בעריסה

- מצבי חירום נשימתיים

ברונכיטיס, אסטמה, סטרידור

1.5