banner1

מדי סוכר > מד סוכר Accu-Chek Performa

מד סוכר Accu-Chek Performa

 – טכנולוגיה מתקדמת לבדיקת סוכר מהירה, יעילה ובטוחה


בדיקה אמינה

בדיקה ללא כאב

זמן בדיקה: 5 שניות

דגימה של 0.6 מיקרוליטר

תצוגה גדולה וברורה

4 התראות קוליות

התראת היפוגליקמיה

זיכרון של 500 תוצאות על תאריך ושעה

חישוב ממוצעים ל- 7, 14 ו- 30 ימים אחרונים


עם 6 מוליכי זהב משולבים, כל מקלון בדיקה של Accu-Chek Performa מבצע בקרות מתקדמות בכל בדיקה:

בקרת תאריך תפוגת מקלונים

בקרת התאמת קוד מקלונים

בקרה לגילוי מקלון פגום

בקרה לזיהוי כמות דם קטנה מידי.

בקרה לאיזון המטוקריט, השפעות טמפרטורה ולחות

בקרה האיכות הבלעדית של Accu-Chek Performa מעניקה לך בטחון מלא בתוצאות הבדיקה.