banner1

ציוד ע"ר לספורטאים > שקית קירור חד פעמית

שקית קירור חד פעמית

* ללא צורך אחסון בקרור.
* מופעלת על ידי לחיצה ומייצרת קור למשך שעה.
* שומר על 4 מעלות מעל נקודת הקיפאון
* אידיאלי לעוסקעם בספורט
* אידיאלי לקירור מקום הפציעה
* לשימוש חד פעמי