banner1

אביזרי החייאה > מסכת מנשם מציל בנרתיק

מסכת מנשם מציל בנרתיק

מסכת הנשמה קטנה המגיע בנרתיק קטן להחייאה.
ניתן לחבר את הנרתיק למחזיק מפתחות.