banner1

ערכת כיבוי ואש > שמיכת כיבוי קוולאר תקן ANSI+CE

שמיכת כיבוי קוולאר תקן ANSI+CE

שמיכה תקנית לכיבוי אש

 

השמיכה מיועדת לכיבוי אדם בוער ומקורות אש .

 

לכיבוי אדם בוער ,יש לעטוף את הנפגע וגלגל אותו על הרצפה ולקרוא לעזרה .

 

 

לכיבוי מקור אש ,יש לכסות את האש כולה עם השמיכה , ולהשאירה עד קירור

 

המקום ולקרוא למכבי אש .

 

השמיכה היא לשימוש חד פעמי

 

תקנים - CE TOPSEC EURO BS EN 1869-1997