banner1

ערכת כיבוי ואש > ברדס מילוט מאש, עשן,CO ,כימקלים וגאזים

ברדס מילוט מאש, עשן,CO ,כימקלים וגאזים

ברדס בלתי דליק המטהר את האויר העובר דרכה ומווסת
את הלחץ האטמוספרי. המוצר מספק הגנה לנשימה. 
לראש ולעין כדי להקל על פינוי משריפה מסוכנת ומגז
אטומספרי רעיל.

 
ברדס חסין אש המגן על הראש מכוויות בראש ופנים
במהלך הפינוי. מיועד למבני מגורים ומשרדים.
מומלץ בכל רכב, בית ועסק.
 
המסיכה יעילה ל 30 דקות מפני עשן וגזים רעילים.
המסיכה מגינה מפני החומרים הבאים:
 
סארין, מימן ציאנדי, חד תחמוצת הפחמן,לואיסיט,
גז חרדל, פוסגן, אקרולאין. גז מדמיע, חלקיקי בקטריות,
וכן איומים גדולים יותר כגון: אבק ביולוגי, חומר כימי
או גרעיני מזהם.
 
 

לפרטים מלאים הסתכלו במפרט פה