banner1

חומרי עזר והסברים DEB > קטלוגים

קטלוגים

מאמר - חשיבות ההגנה על העור
 
 
 
מערכת להגנה משמש לפני עבודה-כתום
 
 
 
 
מערכת לניקוי ידיים בסביבת מזון- כחול
 
 
 
מערכת מושלמת לחיטוי ידיים-אדום
 
 
 
קטלוג מוצרי DEB